အခမဲ့အကူအညီသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏ဖုန်းပေါ်မှာ

အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီဖုန်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကိုအခမဲ့ဥပဒေအကူအညီဖုန္း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ကူညီလိမ့်မည်