လိုင်းမျိုးရိုးဆက်ခံ

ဆက်မှမျိုးရိုးအမည်၊ရုံးသို့မဟုတ်ကဲ့သို့အမှုအတွက်အမွေခံရ ၊ဝင်ဖို့တစ်ကြိမ်မှာလူတဦး။ လည်းရှိပါတယ်၊အခြားအမြိုးမြိုး၏အမိန့်အဆက်ထက်မျိုးရိုးဆက်ခံ(ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်လိုင်းမဆင်းရိုးဆက်ခံရန်ြပည်နယ်ရုံး)။ အရိုးတန်း၏အဆက်ဖြစ်မည်အကန့်သတ်မှအမွေခံ၏၊ကိုယ်ခန္ဓာသို့မဟုတ်မည် သွားဖို့လည်းအပေါင်ပစ္စည်းလိုင်းများ၏အမှု၌သုဉ်း၏အမွေခံ၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မူတည်ပြီး၊ဆက်ခံ။ အဲဒီသဘောတရားအသုံးပြုမှု၌နေသောဗမာထဲတြင္အမွေဥစ္စာ။ အဓိကသဘောတရားများအတွက်မျိုးရိုးဆက်ခံသောအားဖြင့်ဖြစ်စေသူတို့၏အထီးသို့မဟုတ်အမွေဆက်ခံရေးအမြင်ကိုထပ်မံ (၊၊စနဲ)။ အချို့အမျိုး၏အလွန်အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးများ၏မူရင်းကိုကိုင်၊သို့မဟုတ် အဆိုအရပုံသေအမိန့်ညြတ္ျ။ အပေါ်သို့သေခြင်း၏အ ၊သတ်မှတ်ထားသောအမွေဥစ္စာတစ်ခုအဖြစ်အ ၊သို့မဟုတ်နယ်ကိုဖြတ်သန်းလျှောက်ဖို့အကြောင်း၊တရားဝင်၊၏ဆွေမျိုးအ အဘယ်သူအများဆုံးအကြီးတန်းအတွက်သည်၊မခွဲခြားဘဲအသက်အရွယ်နှင့်အနောက်ပိုင်းဆက်လက်သွားဖို့နောက်ဆက်တွဲအဆက်အ ၊အညီတူညီသောဖော်မြူလာကိုအပေါ်သို့သေခြင်း၏အသီးအသီးနောက်ဆက်တွဲအမွေဆက်ခံ။ လူတစ်ဦးချင်းစီသူ အဆိုအရဤဖော်မြူလာဖြစ်ပါတယ်ယူဆတစ်ဦးအမွေစားအမွေမှာပညတ်တရား၏အ နှင့်အမွေဥစ္စာမဟုတ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦး သဘာဝ၊မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးများအ ။ အပေါင်ပစ္စည်းကောင်းကင်၊ကိုမျှဝေသောသူအချို့သို့မဟုတ်အားလုံး ရဲ့အရိုး၊ဒါပေမယ့်တိုက်ရိုက်မဆင်းသက်မှ ၊ေမဦးကပင်လျှင်အဘယ်သူမျှကန့်သတ်မှအမွေခံ၏။ ရှိပါတယ်အခြားမျိုးနှင့်ဖော်မြူလာအဘို့အမွေဥစ္စာကိုအမွေခွဲခြားနိုင်ပါသည်:အမွေ နှင့် ။ ‘အမွေဆက်ခံအထီးကအ အခေါ်အဝေါ်သောအထူးသဖြင့်အပြုအကြီးတန်းအထီးအားဖြင့်ပုလ္ဝိ အတွက်တရားဝင်သည်တစ်ဦးချင်း၏’