ဥပဒေရေးရာအကူအညီအွန်လိုင်းရှေ့နေအကူအညီအြန္လိုင္း

နေ့စဉ်အသက်တာ၌တစ်ဦးချင်းစီ၏ပြီး၊နှင့်နေစဉ်စီးပွားမကြာခဏဖြစ်ပျက်ပါဘူးသောအခါသင်အတင်းအဓမ္မခုခံကာကွယ်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏အခွင့်အသုံးကွဲပြားခြားနား။ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်လုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိက၊မရမကအပညတ်တရား၏အချိုးဖောက်၊ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမှသူ၏လက်၌လူအရုပ်ဆောင်မှုမမျှတမှုကိုဥပဒေနှင့်အညီ။

နေ့စဉ်အသက်တာ၌တစ်ဦးချင်းစီ၏ပြီး၊နှင့်နေစဉ်စီးပွားမကြာခဏဖြစ်ပျက်ပါဘူးသောအခါသင်အတင်းအဓမ္မခုခံကာကွယ်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏အခွင့်အသုံးကွဲပြားခြားနား။ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်လုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိက၊မရမကအပညတ်တရား၏အချိုးဖောက်၊ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမှသူ၏လက်၌လူအရုပ်ဆောင်မှုမမျှတမှုကိုဥပဒေနှင့်အညီ။

လက္ရိွဒီဥပေဒဌာနအဆင်သင့်ဖြစ်များကိုဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အတွက်မြို့တော်အတွက်ပုံစံများ:

ပါးစပ်အကြံဉာဏ်;

အဘိတ်၏အရေးဥပဒေရေးရာထင်မြင်ယူဆ;

ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။