အားလုံးရှေ့နေလောကအတွက်! ဥပဒေရေးရာကဖေးနှင့်အတူရှေ့နေကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။


အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ပတ္သတ္ၿ


အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ပတ္သတ္ၿ အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီ။ ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများနှင့်အခြားအကျိုးအဖွဲ့အစည်းများကိုအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ရေးပေါ်အကူအညီသက်ကြီးနေထိုင်သူများအပြီးနေထိုင်သူများနှင့်အတူနိမ့်ဝင်ငွေ။ ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများနှင့်အခြားအလားတူအဖွဲ့အစည်းများလည်းအကူအညီအခြားအလွယ်။ ထို့အပြင်၊အများအပြားအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းမှုကိုအခမဲ့ဥပဒေအကူအညီသို့မဟုတ်အရေးပေါ်အရေးပေါ်အကူအညီအပေါ်အိမ္ရာကိစ္စများ၊အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား၊အလုပ္လုပ္တဲ့အခြင့္အေရးမ်ား၊မိသားစုအခြင့္အေရးမ်ား၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အခြားဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များဖို့အရေးကြီး။ အစီအစဉ်၏အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီ။ ရှိပါတယ်အစီအစဉ်၏အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီများကိုအခမဲ့ဥပဒေအကူအညီအတွက်အချို့အမျိုး၏ဥပဒေရေးရာပြဿနာများ: ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းနှင့်ဥပဒေရေးရာအကူအညီပေးအခမဲ့ဥပဒေအကူအညီဥပဒေအကြောင်းကို"အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီ"(အများအားဖြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်း)တဲ့သူတွေကိုအနိုင်ငှားရမ်းဖို့ပုဂ္ဂလိကရှေ့နေ၊အစများကိုဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီအတွက်တရားရုံး; အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများကိုဥပဒေအထောက်အကူကိစ္စရပ်များအပေါ်ဆး၊လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ကူညီသူတွေရှိသည်ဥပဒေရေးရာပြဿနာများကိုရည်မှတ်ကျန်းမာရေးအာမခံသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု၌နေသောလူ၏လိုအပ်ချက်ရယူရန်အခမဲ့ကုသ; ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်မှာတက္ကသိုလ်(တရားဝင်ဆး)အခမဲ့ဥပေဒအကူအညီကိုဒေသခံများ၏ဝင်ငွေနိမ့်ကျနေထိုင်ကြသူအရပ္ဖက္လူဥပဒေရေးရာပြဿနာများ၊အိမ္ရာအခက္အမိသားစုဥပဒေ၊လုပ်ခလစာနှင့်အခြားဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ။