အကဆက်ပြောပါတယ်ပေးရန်တာဝန်ရှေ့နေများဥပဒေပွဲဥပဒေစာကြည့်တိုက်