ဝင်ငွေကြေညာစီအစဉ်ဝင်ငွေကြေညာစီအစဉ်၊၂၀၁၆ ခဲ့င့္ခ်ီအစီအစဉ်စတင်မိတ်ဆက်ရင္ဒဦးဆောင်သောအစိုးရအဖြစ်အိန္ဒိယ၏အစိတ်အပိုင်း ၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်မှပိဳင္တဲ့အနက်ရောင်ပိုက်ဆံနှင့်ထိုသို့ဆောင်ခဲ့ပြန်။ ရေရှည်တည်တံ့ ၁ ကနေမှဇွန်လ ၃၀ စက်တင်ဘာလ၊အစီအစဉ်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းဝင်ငွေအခွန်နှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာမြီခွန်ရှောင်ရှားရန်ဆိုင်းနှင့်လိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ကြေညာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၊ပေးဆောင်အပေါ်အခွန်သူတို့ကိုအပြစ်ဒဏ်၏၄၅ ။ အစီအစဉ်ကိုအာမခံကိုယ်ခံစွမ်းအားမှတရားစွဲဆိုမှုအောက်ရှိဝင်ငွေခွန်အခွန်အက်ဥပဒေ၊စည်းစိမ်ဥစ္စာအခွန်အက်ဥပဒေ၊၁၉၅၇၊ ငွေပေးချေ(တားမြစ်ချက်)အက်ဥပဒေ၊၁၉၈၈ နှင့်လည်းသေချာသောအမြင့်အောက်ကမပြုလုပ်ရဆို သို့မဟုတ်စုံစမ်းလိုသည်။ အောက်ဝင်ငွေကြေညာစုစုပေါင်း₹၁၃၈။၆ ဘီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁။၉ ဘီလီယံ)ဟူ၍တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက တိ၏ဘဒ်၊စစ္သားမ်ား၏။