ရှေ့နေ၊ရှေ့နေဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ရှေ့နေ

များစုကဲ့သို့ဥပဒေများကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်၊အခြေခံဖြစ်ကြ၏ဆို့စ်သဘာဝနှင့်အချက်ကိုအတွက်အစိုးရအောင်သည်အလွန်အားနည်းကြိုးစားဖန်တီးရန်အခြေအနေများအတွက်သေချာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တရားဝင်စာတတ်မြောက်၏။ သင်တန်း၏၊လျှင်မအကောင့်သို့ယူ။၊၊မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားလာသောအရေအတွက်နိုင်ငံသားများ၏လက်ခံဥပဒေကြောင်းအရပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်မှကြီးမားသောအရေအတွက်စီးပွားရေးကျောင်းနှင့်အတူ၊သင်မနေရအပင္အရည်အချင်းများ»ရှေ့နေ»။