နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များနိုင်ငံသားအဖြစ်အသုံးချည်သောဆက်သွယ်လုံးအမေရိကန်တွေ။ ကျွန်တော်တို့တစ်နိုင်ငံကင်းမအားဖြင့်လူမျိုးရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေး၊ဒါပေမယ့်အားဖြင့်မျှဝေတန်ဖိုးများ၏လွတ်လပ်ခွင့်၊လွတ်လပ်မှု၊တန်းတူညီမျှ။ တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်း၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကြိုဆိုရောက်လာမှအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ပံ့ပိုးမှုအဆောက်ကူညီပေးခဲ့ပုံနှင့်သတ်မှတ်တိုင်းပြည်သိ။ ထက်လည်းပို ၂၀၀ အနှစ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွက္၊နိုင်ငံသားခံယူထားဆဲအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ဒီမိုကရေစီ။ အားဖြင့်ဖြစ်လာ ။။ ပြည်၊သင်သည်လည်းအသံအတွက်ဘယ်လိုငါတို့လူမျိုးကအုပ်ချုပ်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်လျှောက်ထားရန်တစ်ဦးသိသာထင်ရှားသောတဦး။ နိုင်ငံသားအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကမ်းလှမ်းနှင့်အညီအမျှအရေးကြီးတာဝန်များ။ လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်၊သင်ဆန္ဒရန်သင့်ကတိကဝတ်ဒီနိုင်ငံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံ။ အောက်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်အများအပြားအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များနိုင်ငံသားအားလုံးကိုသင့်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ရိုသေလေးစားမှု။ အချို့တာဝန်များတရားဝင်လိုအပ်သောအတိုင်းအပြည်၊ဒါပေမယ့်အားလုံးအရေးကြီးကြောင်းကိုသေချာစေရန်အခမဲ့။