ကိုယ်စားပြုအတွက်တရားရုံးကိုယ်စားပြုမှုအတွက်တရားရုံး

နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရှိဆောင်ရွက်ရန်၊မိမိတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တရားရုံးသို့ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်တဆင့်ကိုယ်စားလှယ်များ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါဝင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများပြည်မရှုံးသူ့ကို၏အခွင့်အဤအကြောင်းရင်းကိုယ်စားလှယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်တရားရုံးအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်သရုပ်ဆောင်အတွင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရန်သူတို့ကိုအားဖြင့်ဥပဒေအရ၊ဥပဒေရေးရာအခြားပြုမူသောအမှုသို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်စာရွက်စာတမ်းများ၊သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်။ အဆိုပါအာဏာပိုင်များ၏ဦးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၊စာရွက်စာတမ်းများင္တရားဝင်အဆင့်အတန်းသူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များ၊လိုအပ်လျှင်အရေးပါစာရွက်စာတမ်းများ။ ကိုယ်၏အ အဖွဲ့အစည်းအတွက်တရားရုံးအဖြစ်အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်များသိမ်း။

ကိုယ်စားလှယ်အတွက်တရားရုံးကအနိုင်စွမ်းပုဂ္ဂိုလ်များရှိခြင်းစနစ်တကျထုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပေါ်ဆောင်ရွက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကလွဲပြီးအောက်ပါအဖွဲ့အစည်း(၏ချွင်းချက်နှင့်အတူအမှုပေါင်းင်းတို့၏ပါဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏သင့်လျော်သောကိုယ်ခန္ဓာသို့မဟုတ်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်):

အစီရင်;

အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး;

ရှေ့နေ။

သည်နှင့်အညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေတရားရုံးေပၚမွာရှေ့နေတစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏အမှု၌အများမရှိခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ္မိ၊နေရာ၏နေအိမ်ကိုအမည်မသိဖြစ်ပါသည်၊နှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များအတွက်သတ်မှတ်သောပညတ်တရားအားဖြင့်။